Бележка относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който се използва от Sony в рамките на лицензно споразумение със собственика на авторските му права. Ние сме задължени да оповестим съдържанието на споразумението пред клиентите в рамките на изискванията на собственика на авторското право на софтуера. За подробности относно софтуерните лицензи изберете [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Ако имате някакви въпроси или проблеми относно Вашия приемник, които не се съдържат в това Помощно ръководство, се обърнете към най-близкия търговски представител на Sony.