Картината не се побира на екрана.

  • Пропорциите са фиксирани в източника на възпроизвеждане.