Канал за възрастни не е блокиран, въпреки че настройката за родителски контрол е направена.

  • Ако настройвате на канал за възрастни, ще се появи дисплеят за код за достъп. Щом веднъж въведете кода за достъп, ще сте деблокирали родителския контрол за всички канали, докато приемникът не бъде изключен или докато не включите отново родителския контрол.
    • Задайте [Parental Control] отново на [Locked] в SXM опцията ().