Свързаното A/V устройство не може да възпроизвежда.

 • Проверете дали A/V кабелът е вкаран плътно към приемника.
 • Проверете дали за свързване се използва A/V кабел с мини жак (не е предоставен). Използването на кабели с различни позиции на жиците може да доведе до смущения в изображенията и звука.

  Илюстрация, показваща положението на жиците на A/V кабел с мини жак

  L: аудио ляво (бяло)
  R: аудио дясно (червено)
  V: видео (жълто)
  G: заземяване