Възпроизвеждане от USB устройство

Могат да се използват MSC (клас масова памет) тип USB устройства*, съответстващи на USB стандарта.

*напр. USB флашустройство, цифров мултимедиен плейър

Забележка

  • За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.
  • Проверете поддържаните файлови формати за възпроизвеждане от USB.
  1. Намалете силата на звука на приемника.
  2. Свържете USB устройството към USB порта.
  3. Натиснете HOME, след което докоснете [USB].
    Възпроизвеждането започва.

За премахване на USB устройството

Изключете приемника или завъртете ключа за запалване в положение ACC изключено, след което премахнете USB устройството.