Станциите не могат да се приемат. (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN))

  • Настройката за стъпка на настройване е заличена.
    • Задайте стъпката на настройване отново.