Android Auto™

Android Auto разширява Android платформата в автомобила по начин, при който шофирането е поставено на първо място.

Бележки относно използването на Android Auto

 • Проверете уебсайта на Android Auto за поддържани версии на OS. Преди да пристъпите към използване, актуализирайте до последната версия на OS.
 • Вашият телефон с Android трябва да поддържа Android Auto.
 • Изтеглете приложението Android Auto от Google Play.
 • За подробности относно Android Auto вижте ръководството, предоставено с Вашия телефон с Android, или посетете уебсайта на Android Auto.
 • Тъй като се използва GPS системата на Вашия телефон с Android, поставете телефона с Android на място, където може лесно да приема GPS сигнал.
 • Android Auto може да не е налично във Вашата държава или регион.
 1. Свържете Вашия телефон с Android към USB порта.
  За свързване на телефон с Android използвайте подходящ кабел за свързване (не е доставен).
 2. Натиснете HOME, след което докоснете иконата на Android Auto.
  Интерфейсът на Android Auto ще се покаже на цял екран на дисплея на приемника. Докоснете и управлявайте приложенията.