Visning af information på en disk og and USB-enhed

Du kan få vist den følgende information på en disk og USB-enhed på displayet.

Tryk gentagne gange på DISPLAY når systemet er tændt.

Du kan få vist informationen som følger:

  • Afspilningstid/resterende tid for spor, fil, disk

  • Filnavn, mappenavn

  • Titel-, kunstner- og albuminformation

Bemærk!

  • Disknavnet eller spornavnet vises muligvis ikke afhængigt af tegnene.

  • Afspilningstid for lydfiler vises muligvis ikke korrekt.

  • Den resterende afspilningstid for en lydfil kodet vha. en VBR (variabel bithastighed) vises ikke korrekt.