Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

BLUETOOTH-standbytilstanden gør det muligt for systemet at tænde automatisk, når du opretter en BLUETOOTH-tilslutning fra en BLUETOOTH-enhed. På købstidspunktet er denne indstilling slået fra.

  1. Tryk på OPTIONS.
  2. Tryk gentagne gange på /for at vælge [BT STBY], og tryk derefter på (enter).
  3. Tryk gentagne gange på /for at vælge indstillingen og tryk derefter på (enter).
    • [ON]: Systemet tænder automatisk, selv når systemet er i standbytilstand.

    • [OFF]: Fra.

For at forlade indstillingsmenuen

Tryk på OPTIONS.