Filer kan ikke afspilles.

  • Dataene er ikke gemt i det understøttede format.

  • USB-enheder formateret med andre filsystemer end FAT16 eller FAT32 er ikke understøttet.

    Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men visse USB-enheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT. Se betjeningsvejledningen til hver enkelt USB-enhed angående detaljer eller kontakt producenten.

  • Hvis du anvender en partitioneret USB-enhed, er det kun filer på den første partition, som kan afspilles.