Opdatering af den præinstallerede software

Softwaren i dette system bliver muligvis opdateret i fremtiden. Du kan opdatere dit systems præinstallerede software fra supportwebsiden. Følg den online vejledning for at opdatere softwaren.