Lytning til musik fra en USB-enhed

Systemet understøtter de følgende lydfilformater.

  • MP3: filendelse [.mp3]

  • WMA: filendelse [.wma]

  • AAC: filendelse [.m4a/.mp4/.3gp]

  • WAV: filendelse [.wav]

  1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].
  2. Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten.
  3. Tryk på(afspil) for at starte afspilning.

Andre betjeninger

Afhængigt af filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

For at Gør dette
Stoppe afspilning Tryk på(stop).
Sætte afspilning på pause Tryk på(pause).
Genoptage afspilning eller vend tilbage til normal afspilning Tryk på(afspil).
Annullere genoptagelsespunktet Tryk to gange på(stop).
Vælge et spor eller en fil. Tryk på(forrige) eller(næste) under afspilning.
Vælge en mappe Tryk gentagne gange på(mappe) -/+.
Hurtigt finde et punkt i hurtig fremadspoling eller hurtig tilbagespoling (Lås søgning) Tryk på(hurtig tilbagespoling) eller(hurtig fremadspoling) under afspilning. Tryk på(afspil) for at vende tilbage til afspilning.

Tip!

  • Når først systemet og USB-enheden er tilsluttet, kan du kontrollere afspilning vha. tryk på(afspil), og(forrige)/(næste).

Bemærk!

  • Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes ind i the(USB)-porten.