Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)

Ved at tilslutte flere enheder, som er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion, kan du live fester op med stor lydstyrke.

Kompatible enheder:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90


Inden betjening af systemet skal du sørge for at alle systemer er tilsluttet inden for 1 m af enheden.

 1. Opsæt det første system som festværten.

  Den følgende betjening er et eksempel på indstilling af MHC-V02 som det første system. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at opsætte andre enheder, der er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

  1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

  2. Tilslut BLUETOOTH-enheden til systemet via BLUETOOTH-tilslutning.

   Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

   Når BLUETOOTH-enhedsnavnet vises på displayet, er BLUETOOTH-tilslutningen oprettet.

  3. Tryk på W. PARTY CHAIN på systemet.

   [CHAINING] blinker på displayet.

   Tilslutningen til BLUETOOTH-enheden afbrydes automatisk, når først systemet går ind i den trådløse Party Chain-opsætningstilstand.

 2. Tilslut en andet eller flere systemer som en festgæst.

  Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af MHC-V02 som det andet system. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at tilslutte andre enheder, der er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

  1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

  2. Tryk på W. PARTY CHAIN på det andet system.

   [GUEST XX] vises på displayet (XX er et nummer). [HOST] vises på displayet af det første system.

   Tip!

   • Tilslut det andet system inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres systemindstillingen.

  3. For at tilslutte yderligere systemer skal du gentage trin– 1 til 2.

   Tip!

   • Når du tilslutter et tredje eller flere systemer, skal du tilslutte hver enkelt inden for 30 sekunder af tilslutningen af det forrige system. Efter 30 minut eller mere kan systemet ikke tilsluttes.

   • Hvis du ønsker at tilføje et andet system efter tilslutning (30 sekunder eller mere), skal du trykke og holde på W. PARTY CHAIN på det første system, og derefter udføre trin– 1 til 2.

 3. Vent 30 sekunder efter den sidste festgæst er tilsluttet.

  [P.CHAIN] stopper med at blinke på displayet af festværten, og BLUETOOTH-enheden gentilslutter til festværten.

 4. Start afspilning.

  Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed og juster lydstyrken.

  Den samme musik afspilles fra alle systemer.

  Når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, eller systemet som er tilsluttet med enheden (systemet som er opsat som det første), justeres lydstyrkerne for alle systemerne automatisk.* For andre systemet (det andet eller senere systemer opsat), kan du også justere lydstyrken på hvert enkelt.

  * Afhængigt af den tilsluttede enhed synkroniseres lydstyrken muligvis ikke med den lydstyrke, som du justerede på det første system.

Synkronisering af indstillinger i en trådløs Party Chain

Når der er blevet oprettet en trådløs Party Chain, ændres de følgende indstillinger på de tilsluttede systemer:

 • MEGA BASS-indstillinger på alle tilsluttede system(er) synkroniseres med det første system.

 • Karaoke-indstilling (Stemmefader, toneartkontrol og mikrofonekko) på alle tilsluttede system(er) slås fra.

 • Lydfeltsindstillingerne returneres til standarderne på alle tilsluttede system(er).

 • Når lydstyrken på det første system justeres, synkroniseres lydstyrken på alle tilsluttede systemer med lydstyrken på det første system. Men selv hvis lydstyrken på andet/andre system(er) justeres, ændres lydstyrken ikke på det første system.

 • Når det første system slukkes, slukker alle de andre tilsluttede systemer også.

Tip!

 • Du kan også betjene den trådløse Party Chain-funktion på "Sony | Music Center".

 • Det, du kan gøre med den trådløse Party Chain-funktion, afhænger af de systemer, som du tilslutter.

 • Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

 • Når du ser film vha. den trådløse Party Chain-funktion, er der muligvis en forsinkelse mellem video og lyd.

 • Den trådløse Party Chain-funktion er kun til rådighed, når systemet er i BLUETOOTH-funktion.

 • Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion ved at tilslutte flere typer lydsystemer, fungerer belysningen muligvis ikke afhængigt af rækkefølgen af de systemer, som du tilsluttede. I dette tilfælde skal du indstille det system, hvis belysning ikke fungerer, som det første system.

 • Mens den trådløse Party Chain-funktion er aktiv, kan du ikke vælge noget andet system som en ny festvært.

 • Når du anvender mikrofonen, eller spiller en guitar på festværten, udsendes lyden ikke fra festgæsterne.

 • Sleeptimeren og den automatiske standbyfunktion fungerer ikke på festgæsterne.