Valg af et lydfelt

Du kan justere lyden ved at vælge et lydfelt.

 1. Tryk gentagne gange på SOUND FIELD for at vælge det lydfelt, som du ønsker.

For at annullere lydfeltet

Tryk gentagne gange på SOUND FIELD for at vælge [FLAT].

For at vælge Virtual Football-tilstanden

Du kan opleve følelsen af at være på stadionet, når du ser en fodboldkamp på fjernsynet.

Bemærk, at du kan kun vælge Virtual Football-tilstanden under AUDIO IN-funktionen.

Tryk gentagne gange på SOUND FIELD mens du ser en fodboldkamp på fjernsynet.

 • [ON NARRATION]: Du kan nyde den indlevende følelse af at være på et fodboldstadion via forstærkede stadionbifald.

 • [OFF NARRATION]: Du kan nyde en mere indlevende følelse af at være på et fodboldstadion ved at minimere lydstyrkeniveauet af kommentatoren samtidig med forstærkningen af bifald.

Bemærk!

 • Hvis du hører unaturlige lyde i indholdet, når [OFF NARRATION] er valgt, anbefales [ON NARRATION].

 • Denne funktion understøtter ikke monolyd.

For at oprette din egen lydeffekt

Du kan hæve eller sænke niveauerne af specifikke frekvensbånd, og derefter gemme indstillingen i hukommelsen som [CUSTOM EQ].

 1. Tryk på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 2. Tryk gentagne gange på /for at vælge [CUSTOM EQ], og tryk derefter på (enter).

 3. Tryk gentagne gange på /for at justere equalizerniveauet eller surroundindstillingen, og tryk derefter på (enter).

 4. Gentag trin 3 for at justere niveauet for andre frekvensbånd og surroundeffekten.

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

For at vælge den tilpassede equalizerindstilling

Tryk gentagne gange på SOUND FIELD for at vælge [CUSTOM EQ].