Montering af systemet på et stativ

Du kan justere højden af systemet vha. et stativ (medfølger ikke).

Ret hullet i systemet () ind med stativet () og skub det derefter forsigtigt nedad, indtil det er sat helt ind i stativet.

Sørg for kun at anvende et stativ på ca. 35 mm i diameter.

Højde: ≤ 1 m

≥ 0,55 m*

35 mm

* Vi anbefaler, at du spreder stativbenene maksimalt ud.

Bemærk!

 • Vi anbefaler, at du anvender et forlængerkabel (medfølger), hvis netledningen ikke kan nå hen til en stikkontakt.

 • Tag de følgende forholdsregler når du monterer systemet på stativet for at undgå personskader eller beskadigelse af systemet.

  • Klargør stativet fuldstændig inden du monterer systemet. Sørg for at læse betjeningsvejledningen til dit stativ.

  • Du skal ikke montere systemet på stativet, hvis det er placeret på en ustabil overflade, gangsti eller på nogen andre upassende steder.

  • Sørg for at systemet er monteret ordentligt på stativet.

  • Skub ikke til systemet og placer ikke nogen genstande på systemet, når det er monteret på stativet.

  • Drej eller løft ikke systemet, når det er monteret på stativet.

  • Gå ikke hen over stativbenene for at undgå at falde.

  • Afbryd netledningen og alle kablerne og afmonter systemet fra stativet, når du ønsker at flytte stativet eller systemet.

  • Vær forsigtig med ikke at falde over stativbenene eller netledningen.

  • Hold børn væk fra systemet monteret på stativet.

  • Træf foranstaltninger for at forhindre systemet monteret på stativet i at falde ned.