Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app til kontrol af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Sony | Music Center" vha. din smartphone/iPhone.

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

https://www.sony.net/smcqa/

Betjeninger, som kan udføres på systemet med "Sony | Music Center"

  • Afspilning af musikfiler, som er gemt på en enhed, som fx en smartphone, iPhone, USB-enhed

  • Ændring af lydindstillinger og MEGA BASS

  • Indstilling af sleeptimeren

  • Indstilling af belysningstilstanden

  • Aktivering/deaktivering af stemmevejledningsfunktionen

  • Gruppering med andre lydsystemer (Speaker Add-funktion / trådløs Party Chain-funktion)

osv.

Tip!

  • Det du kan kontrollere med "Sony | Music Center" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og designet af appen kan muligvis blive ændret uden varsel.

  • Sørg for at anvende den seneste version af appen.