Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden

Du kan slette lydfiler eller mapper på den USB-enhed, som er tilsluttet til systemet.

 1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].
 2. Tryk gentagne gange på(forrige) eller(næste) for at vælge en lydfil, som du ønsker at slette.

  Spornummeret vises på displayet.

 3. Når afspilning er stoppet, skal du trykke på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 4. Tryk gentagne gange på /for at vælge [ERASE], og tryk derefter på (enter).
 5. Filnavnet vises på displayet, og derefter skal du trykke på(enter).

  [TRACK ERASE] og [PUSH ENTER] vises på displayet.

  For at annullere slettebetjeninger skal du trykke på (stop).

 6. Tryk på(enter).

  [COMPLETE] vises på displayet.

  Hvis der ikke er nogen fil efter sletning, vises der [NO MUSIC] på displayet.

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

For at slette en mappe

 1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].

 2. Tryk gentagne gange på(mappe) -/+ for at vælge en lydfil, som du ønsker at slette.

  Spornummeret vises på displayet.

 3. Når afspilning er stoppet, skal du trykke på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 4. Tryk gentagne gange på /for at vælge [ERASE], og tryk derefter på (enter).

 5. Mappenavnet vises på displayet, og derefter skal du trykke på(enter).

  [FOLDER ERASE] og [PUSH ENTER] vises på displayet.

  For at annullere slettebetjeninger skal du trykke på (stop).

 6. Tryk på(enter).

  [COMPLETE] vises på displayet.

  Hvis der ikke er nogen fil efter sletning, vises der [NO MUSIC] på displayet.

  For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

Bemærk!

 • Du kan kun slette den understøttede lydfil, MP4-formatfil og 3GP-formatfil.

 • Du kan ikke slette lydfiler eller mapper, når blandet afspilning er valgt. Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning inden sletning.

 • Fjern ikke USB-enheden under slettebetjeninger.