USB-enheden registreres ikke.

  • Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

  • USB-enheden fungerer ikke ordentligt. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.