Der er støj, overspring af eller forvrænget lyd under USB-afspilning.

  • Du anvender en uunderstøttet USB-enhed. Kontroller informationen på websitet angående kompatible USB-enheder.

  • Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

  • Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der er muligvis kommet støj ind under overførselsprocessen. Slet filen og prøv at overføre igen.

  • Bithastigheden anvendt i kodning af lydfilen var lav. Send en lydfil med højere bithastighed til USB-enheden.