Karaokesang

Du kan synge karaoke vha. karaokefunktionen.

 1. Tryk på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet for at reducere lydstyrkeniveauet for mikrofon til et minimumsniveau.
 2. Tryk gentagne gange på GUITAR på systemet for at vælge [OFF].
 3. Tilslut en mikrofon (medfølger ikke) til MIC/GUITAR-stikket på systemet.
 4. Start med at afspille musikken og juster mikrofonlydstyrken.

  Tryk gentagne gange på MIC ECHO for at justere ekkoeffekten.

 5. Start med at synge til musikken.

Bemærk!

 • Hvis der opstår en hylende lyd, vil systemet automatisk reducere mikrofonlyden i et par sekunder.

 • Hvis den hyldende lyd fortsætter, skal du gøre følgende:

  • Flyt mikrofonen væk fra systemet.

  • Ændr retningen for mikrofonen.

  • Tryk gentagne gange på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet.

  • Tryk gentagne gange på MIC ECHO for at justere ekkoniveauet.

 • Mikrofonlyden vil ikke blive overført til USB-enheden under USB-overførsel.

 • Du kan ikke justere lydstyrkeniveauet for mikrofon vha. (lydstyrke) +/–. Tryk gentagne gange på MIC/GUITAR LEVEL -/+ på systemet for at justere lydstyrkeniveauet for mikrofon.

 • Når du anvender den trådløse Party Chain- eller Speaker Add-funktion, udsendes lyden fra mikrofonen kun fra det system, som mikrofonen er tilsluttet til.

 • Hvis lyden gennem mikrofonen er ekstremt høj, kan den blive forvrænget. Tryk gentagne gange på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet for at reducere lydstyrken for mikrofonen.