Nyd musik med belysningen (Speaker Light)

Systemet lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. På købstidspunktet er denne indstilling slået til.

  1. Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT under afspilning for at vælge [LED ON].

    Delen af systemet illustreret nedenfor lyser.

  2. Tryk gentagne gange på LIGHT MODE for at vælge den belysningstilstand, som du ønsker.

    Belysningstilstanden er anderledes, når trådløs Party Chain- eller Speaker Add-funktionen er aktiveret.

For at slukke for belysningen

Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT for at vælge [LED OFF].

Tip!

  • Du kan også anvende SPEAKER LIGHT på systemet for at vælge [LED ON]/[LED OFF].

Bemærk!

  • Se ikke direkte på den lysudsendende del når belysningen er tændt.

  • Hvis belysningslysstyrken er blændende, skal du slå rumbelysningen til eller slå belysningen fra.

  • Du kan slå belysningen til eller fra, når demonstrationen er slået til.