Hovedenhed

Foran

 1. Toppanel

 2. Disklåg

 3. Displayet

 4. Fjernbetjeningssensor ()

 5. Diskant

 6. Subwoofer (Med højttalerlysfunktion*)

* Se ikke direkte på den lysudsendende del når belysningen er tændt.

Bagpå

 1. (USB) REC/PLAY-port

 2. AUDIO IN L/R-stik

 3. MIC/GUITAR-stik

 4. AC IN-stik

Toppanel

Du kan deaktivere kontrolknapperne (med undtagelse af (strøm)) på systemet for at forhindre forkert anvendelse af børn.

 1. (strøm)-knap

  Tryk for at tænde for systemet, eller indstil til standbytilstand.

 2. (afspil)-knap*

  (stop)-knap

 3. SPEAKER LIGHT-knap

 4. /(forrige/næste)-knap

 5. (mappe) –/+-knap

 6. MIC/GUITAR LEVEL –/+-knap

 7. VOLUME –/+-knapper*

  Juster lydstyrken.

 8. W. PARTY CHAIN-knap

  SOUND FIELD-knap

  MEGA BASS-knap

 9. BLUETOOTH/PAIRING-knap med indikator

  FUNCTION-knap

 10. VOCAL FADER-knap

  MIC ECHO-knap

  GUITAR-knap

* (afspil) og VOLUME + har et taktilt punkt. Brug det taktile punkt som en reference ved betjening af systemet.