Der er ingen lyd.

  • Juster lydstyrken.

  • Kontroller tilslutningen af det valgfri udstyr, hvis der er noget.

  • Tænd for det tilsluttede udstyr.

  • Frakobl netledningen og tilslut derefter netledningen igen og tænd for systemet.