Afspilning af en disk

Du kan afspille en disk på systemet ved at følge disse trin.

  1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [CD].
  2. Tryk på PUSH OPEN/CLOSE på systemet for at åbne disklåget, placer en disk med mærkatet vendende opad i midten af diskdrevet og tryk ned på midten af disken, indtil den passer ind på plads.

  3. Tryk på PUSH OPEN/CLOSE på systemet for at lukke disklåget.

    Tryk ikke for hårdt på disklåget for at lukke den, da det muligvis kan medføre en funktionsfejl.

  4. Tryk på (afspil) for at starte afspilning.

Andre betjeninger

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

For at Gør dette
Stop afspilning Tryk på(stop).
Sætte afspilning på pause Tryk på(pause).
Genoptag afspilning eller vend tilbage til normal afspilning Tryk på(afspil).
Annuller genoptagelsespunktet Tryk to gange på(stop).
Vælge et spor eller en fil Tryk på(forrige) eller(næste) under afspilning.
Find hurtigt et punkt i hurtig fremadspoling eller hurtig tilbagespoling (Lås søgning) Tryk på(hurtig tilbagespoling) eller(hurtig fremadspoling) under afspilning. Tryk på(afspil) for at vende tilbage til afspilning.