Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)

Der kan tilsluttes op til 3 BLUETOOTH-enheder til systemet på samme tid. Når en af enhederne begynder at afspille under afspilning af musik på en anden enhed, skifter systemet udgangen og begynder at udsende lyd fra den nyligt tilsluttede enhed.

  1. For at parre med en anden eller tredje enhed skal du gentage trin tilaf Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder.

For at afbryde en BLUETOOTH-enhed fra en multienhedstilslutning

Afbryd BLUETOOTH-tilslutningen på den BLUETOOTH-enhed som du ønsker at afbryde.

For at afbryde alle BLUETOOTH-enheder fra en multienhedstilslutning

Tryk på BLUETOOTH/PAIRING.

Bemærk!

  • Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enhederne. En BLUETOOTH-enhed kan muligvis ikke tilsluttes afhængigt af kombinationen af enheder. Se betjeningsvejledningen til enhederne angående detaljer.

  • Hvis du forsøger at tilslutte en 4. BLUETOOTH-enhed, afbrydes den ældste afspilningsenhed.

  • Afhængigt af BLUETOOTH-enhederne er du muligvis ikke i stand the at foretage tre BLUETOOTH-tilslutninger på samme tid.

  • Du kan oprette en multienhedstilslutning vha. den trådløse Party Chain-funktion eller Speaker Add-funktionen.