Automatisk standbyfunktion

Systemet går automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, når der ikke er nogen betjening eller nogen lydsignaludgang. På købstidspunktet er den automatiske standbyfunktion slået til.

Bemærk!

 • Den automatiske standbyfunktion fungerer ikke i de følgende tilfælde:

  • når sleeptimeren er aktiveret.

  • når en ekstern enhed er tilsluttet til MIC/GUITAR-stikket.

  • når systemet er en partygæst til den trådløse Party Chain-funktion eller gæstesystemet for Speaker Add-funktionen.

For at slå den automatiske standbyfunktion fra/til

 1. Tryk på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 2. Tryk gentagne gange på /for at vælge [AutoSTBY], og derefter på (enter).

 3. Tryk gentagne gange på /for at vælge [ON] eller [OFF], og derefter på (enter).

For at forlade indstillingsmenuen

Tryk på OPTIONS.

Tip!

 • [AutoSTBY] blinker på displayet i ca. 2 minutter inden systemet går ind i standbytilstand.