Afspilning starter ikke.

  • Indsæt en disk med mærkatsiden opad.

  • Tør disken ren.

  • Genindsæt disken.

  • Indsæt den disk, som systemet kan afspille.

  • Tag disken ud og tør fugten af disken, og lad derefter systemet være tændt i nogle få timer indtil fugten fordamper.

  • Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

  • Kontroller informationen på websitet angående kompatible USB-enheder.