Strømmen tænder ikke.

  • Kontroller at netledningen er tilsluttet til AC IN-stikket på bagsiden af systemet.