Om indikatorerne

BLUETOOTH-indikator

Lyser BLUETOOTH-tilslutning er oprettet.
Blinker hurtigt Systemet går ind i parringstilstanden.
Blinker langsomt Systemet venter på en BLUETOOTH-enhed at tilslutte til.