Der er ingen mikrofonlyd.

  • Juster lydstyrkeniveauet for mikrofonen.

  • Sørg for, at mikrofonen er korrekt tilsluttet til MIC-/GUITAR-stikket på systemet.

  • Sørg for at mikrofonen er tændt.