Deaktivering af demonstrationstilstanden

Demonstrationstilstanden er slået til på købstidspunktet. Når du tilslutter systemet til en stikkontakt vha. netledningen, vises [DEMO] på displayet, og højttalerlyset tændes automatisk.

  1. Mens systemet er slukket, skal du trykke gentagne gange på DISPLAY, indtil demonstrationen slukkes (Strømbesparelsestilstand).

    Displayet og belysningen slukker for at spare strøm.

For at aktivere demonstrationstilstanden

Tryk på DISPLAY.

Tip!

  • For at slukke for belysningen under demonstration skal du trykke på PARTY LIGHT på fjernbetjeningen eller SPEAKER LIGHT på systemet.