Deaktivering af kontrolknapperne på systemet (Børnelås)

Du kan deaktivere kontrolknapperne (med undtagelse af (strøm)) på systemet for at forhindre forkert anvendelse af børn.

  1. Hold ned på (stop) på systemet i mere end 3 sekunder.

    [CHILD LOCK ON] vises på displayet.

For at slå børnelåsfunktionen fra

Hold ned på(stop) på systemet i mere end 3 sekunder indtil [CHILD LOCK OFF] vises på displayet.

Bemærk!

  • Børnelåsfunktionen vil blive slået fra automatisk, når du afbryder netledningen.