Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet

Du kan tilslutte til systemet fra en parret BLUETOOTH-enhed, når systemets BLUETOOTH-signal er slået til. På købstidspunktet er denne indstilling slået til.

  1. Hold ned på (mappe) + og MEGA BASS på systemet i ca. 3 sekunder.

    [BT ON] eller [BT OFF] vises på displayet.

Bemærk!

  • Du kan ikke udføre de følgende betjeninger, når BLUETOOTH-signalet er slået fra:

    • Par og/eller tilslut med en BLUETOOTH-enhed.

    • Brug "Sony | Music Center".

    • Ændr BLUETOOTH-lydcodecs'ne.