Der er ingen lyd under USB-afspilning.

  • USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet og kontroller om [USB] vises på displayet.