Forstærkning af baslyd og skabelse af mere kraftfuld lyd (MEGA BASS)

Du kan forstærke baslyden og lytte til mere kraftfuld lyd (MEGA BASS). På købstidspunktet er MEGA BASS-tilstanden slået til.

  1. Tryk gentagne gange på MEGA BASS for at vælge [BASS ON].

For at slå MEGA BASS-tilstanden fra

Tryk gentagne gange på MEGA BASS for at vælge [BASS OFF].

Tip!

  • Du kan også anvende "Sony | Music Center" til at slå MEGA BASS-tilstanden til/fra.