Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)

For at kunne anvende denne funktion kræves der to systemer af samme model. Ved at tilslutte to systemer via BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde musik på en mere kraftfuld måde.

I de følgende trin beskrives de to systemer som "Værtssystem" og "Gæstesystem".

Bemærk!

 • For at anvende denne funktion skal du sørge for at "Sony | Music Center"-appen er blevet installeret på din BLUETOOTH-enhed.

 • Sørg for, at BLUETOOTH-enheden er parret med både værtssystemet og gæstesystemet. For detaljer om parringsbetjeningen skal du se Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder.

 1. Placer to systemer af den samme model inden for 1 m af hinanden.
 2. Tænd for værtssystemet og gæstesystemet.
 3. Tryk på BLUETOOTH på værtssystemet og gæstesystemet for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

  [BLUETOOTH] vises på displayet.

 4. Tilslut værtssystemet og en BLUETOOTH-enhed via BLUETOOTH-tilslutning. (Se Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning.)
 5. Start "Sony | Music Center" og følg skærmvejledningerne for at opsætte Speaker Add for værtssystemet og gæstesystemet.

  [HOST] vises på displayet af værtssystemet, og [GUEST] vises på displayet af gæstesystemet.

 6. Indstil udgangstilstanden vha. "Sony | Music Center" på din BLUETOOTH-enhed.
  • [Double Mode]: Udsender stereolyden fra begge systemer.

  • [Stereo mode - right]: Udsender monolyden fra den højre kanal fra værtssystemet og den venstre kanal fra gæstesystemet.

  • [Stereo mode - left]: Udsender monolyden fra den venstre kanal fra værtssystemet og den højre kanal fra gæstesystemet.

 7. Start afspilning på BLUETOOTH-enheden og juster lydstyrken.

Synkronisering af indstillinger med Speaker Add

 • Når der er blevet oprettet en Speaker Add-tilslutning, synkroniseres de følgende indstillinger på gæstesystemet med dem på værtssystemet:

  • Lydstyrke

  • MEGA BASS

  • Lydfelt og brugertilpasset EQ

  • Belysning

 • Når indstillingerne ovenfor ændres på enten værtssystemet eller gæstesystemet, synkroniseres indstillingerne på det andet system.

 • Når værtssystemet slukkes, slukkes gæstesystemet også.

For at deaktivere Speaker Add-funktionen

Brug "Sony | Music Center" og følg skærmvejledningerne.

Tip!

Bemærk!

 • Når du anvender mikrofonen, eller afspiller guitaren på værtssystemet, vil lyden ikke blive udsendt fra gæstesystemet.

 • De følgende betjeninger fungerer ikke på gæstesystemet ved brug af Speaker Add:

  • Sleeptimer

  • Automatisk standby

  • Børnelås

  • Stemmefader, toneartkontrol og scoring

  • Betjening af systemet vha. fjernbetjeningen

 • Hvis du nulstiller et af de to systemer under brug af Speaker Add-funktionen, skal du sørge for at slukke for det andet system.