BLUETOOTH-enheden kan ikke detektere systemet, eller [BT OFF] vises på displayet.

  • Indstil BLUETOOTH-signalet til [BT ON].