Anvendelse af afspilningstilstand

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Afspilning i rækkefølge eller vilkårlig afspilning (Normal afspilning/Blandet afspilning) (for CD/DATA CD/USB)

Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE.

Den følgende indikator lyser på displayet.

 • (Ingen): afspiller disken eller USB-enheden.

 • [FLDR]*: afspiller alle afspilbare filer i den specificerede mappe på disken eller USB-enheden.

 • [SHUF]: blander alle afspilbare filer på disken eller USB-enheden.

 • [FLDR SHUF]*: blander alle afspilbare filer i den specificerede mappe på disken eller USB-enheden.

* Kan ikke vælges for AUDIO CD.

Bemærk!

 • Blandet afspilning annulleres når du:

  • åbner disklåget.

  • udfører synkroniseret overførsel.

 • Blandet afspilning annulleres muligvis, når du vælger en mappe eller et spor til afspilning.

Afspilning gentaget (Gentaget afspilning) (for CD/DATA CD/USB)

Tryk gentagne gange på REPEAT når afspilning er stoppet.

De følgende indikatorer lyser på displayet.

 • : gentager alle spor eller lydfiler på en mappe/disk/USB-enhed.

 • : gentager et spor eller en lydfil.

Bemærk!

 • Gentaget afspilning annulleres når du:

  • åbner disklåget.

  • udfører synkroniseret overførsel.