Systemet er gået ind i standbytilstand.

  • Dette er ikke en funktionsfejl. Systemet går automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, når der ikke er nogen betjening eller nogen lydsignaludgang.