Der er kraftig brummen eller støj.

  • Flyt systemet væk fra støjkilder.

  • Tilslut systemet til en anden stikkontakt.

  • Installer et støjfilter (medfølger ikke) til netledningen.

  • Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

  • Støjen genereret af køleventilatorerne på systemet kan muligvis høres, når systemet er tændt. Dette er ikke en funktionsfejl.

  • Flyt systemet væk fra neonskilte og neonlys.