Om meddelelser

En af de følgende meddelelser vises eller blinker muligvis på displayet under betjening.

Meddelelse Årsag
CANNOT PLAY Der er indsat en disk, som ikke kan afspilles.
DATA ERROR
  • Filen er oprettet i et uunderstøttet format.

  • Filendelsen matcher ikke filformatet.

DEVICE ERROR USB-enheden kunne ikke genkendes, eller der er tilsluttet en ukendt enhed.
DEVICE FULL Hukommelsen på USB-enheden er fuld.
ERASE ERROR Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden mislykkedes.
FATAL ERROR USB-enheden blev fjernet under overførsel eller slettebetjening, og kan være blevet beskadiget.
FOLDER FULL Du kan ikke overføre til USB -enheden, da antallet af mapper har nået dets maksimum.
NoDEVICE Der er ikke tilsluttet nogen USB-enhed, eller der er tilsluttet en uunderstøttet enhed.
NO DISC Der er ingen disk i systemet.
NO MUSIC Der er ingen understøttede lydfiler på afspilningskilden.
NO SUPPORT Der er tilsluttet en uunderstøttet USB-enhed, eller USB-enheden er tilsluttet gennem en USB-hub.
NOT USE Du forsøgte at udføre en specifik betjening under forhold, hvor den betjening er forbudt.
OVER CURRENT Der blev detekteret en overstrøm fra (USB)-porten.

Afbryd USB-enheden fra porten.

For detaljer skal du se [OVER CURRENT] vises på displayet.

PROTECT USB-enheden er skrivebeskyttet.
PUSH STOP Du forsøgte at udføre en betjening, som kun kan udføres, når afspilningen er stoppet.
READING Systemet læser information på disken eller USB-enheden. Visse betjeninger er ikke til rådighed.
REC ERROR Overførslen startede ikke, stoppede halvvejs eller kunne ikke udføres.
TRACK FULL Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af filer har nået dets maksimum.