Znaki towarowe

  • Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
  • iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
  • App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
  • IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
  • Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
  • Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
  • USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
  • Znak słowny DSEE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
  • Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.