Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku (domyślne ustawienie).

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia.

  • Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.
  • Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

  • W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
  • Mimo wyboru „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.