Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki (AAC): maks. 25 godz.

Czas odtwarzania muzyki (SBC): maks. 20 godz.

  • Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 60 minut po 10 minutach ładowania.

Czas łączności: maks. 15 godz.

Wskazówka

  • Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

  • Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
  • Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
    • DSEE
    • Equalizer
    Jeśli ustawisz korektor i funkcję DSEE jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.