Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 • Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

  Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.

  Ilustracja ikony wyświetlanej, gdy głośnik komputera jest ustawiony w trybie WŁ.

 1. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3 .

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.

  2. Kliknij [WI-C100] na ekranie Bluetooth, naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.

   Połączenie zostało nawiązane.

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

 • Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.