Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu nagłownego)

Jeśli zestaw nagłowny ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie, na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect” pojawi się powiadomienie. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.


Gdy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

 1. Pobierz oprogramowanie aktualizacji z serwera na smartfon, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Prześlij oprogramowanie aktualizacji ze smartfona do zestawu nagłownego.
 3. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Uwaga

 • Zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania zestawu nagłownego przed aktualizacją.
  Przy ustawieniach fabrycznych, gdy zestaw nagłowny nie jest połączony poprzez połączenie Bluetooth przez około 15 minut, zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie. To ustawienie można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.
  Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
 • Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
  • Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
  • Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw nagłowny i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
  • Nie rozpoczynaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia Bluetooth.
  • Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii (*) na smartfonie.
   W zależności od wersji systemu operacyjnego smartfona aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

*Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego smartfona.