Wyłączanie zestawu nagłownego

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie.

Wskazówka

  • Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.