Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
 • W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.
 1. Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona/telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.
 2. Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

  Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.

  Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

  Jeśli w zestawie słuchawkowym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw słuchawkowy, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo naciskając i przytrzymując przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy.

  Korzystając z mikrofonu na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu (A) na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

  A: Mikrofon na elemencie pilota zdalnego sterowania

 3. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/ na zestawie nagłownym.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

 4. Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk (połączenie) na zestawie nagłownym, aby zakończyć połączenie.

  Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

 • Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas słuchania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
 • Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
 • Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
 • Jeżeli mikrofon zestawu nagłownego ociera się o odzież itd., szum może zakłócać głos w czasie połączenia. Podczas rozmawiania przez telefon zmień kierunek elementu pilota zdalnego sterowania, aby otwór przechwytywania dźwięku mikrofonu nie dotykał odzieży itd.