Informacje o funkcji 360 Reality Audio

Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony.
Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokal, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.
Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfona lub tablet z systemem iOS lub Android.
Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji na temat „360 Reality Audio” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

https://www.sony.net/360RA/

Uwaga

  • Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.