Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect

  1. Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.

    Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

    https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  2. Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.